Samenwerkingsovereenkomst

In 2009 kwam het federaal meerjarenplan Vandeurzen-Onkelinx tot stand voor de uitbouw van een zorgcircuit voor forensisch-psychiatrische patiënten (internering).

 

Het federaal meerjarenplan heeft als doelstelling adequate zorg aan te bieden aan personen met een interneringsstatuut,  met het oog op een maximale maatschappelijke integratie. Dit meerjarenplan is geïntegreerd in het model van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

 

Binnen dit meerjarenplan werden reeds diverse initiatieven ontwikkeld voor de doelgroep personen met een interneringsstatuut. Eén van deze is de aanstelling van netwerkcoördinatoren internering, die als opdracht hebben het faciliteren van de uitbouw van zorgcircuits voor personen met een interneringsstatuut binnen de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

 

In het kader van deze doelstelling werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor het hof van beroep Brussel Nederlandstalig (Vlaams-Brabant/Brussel).

 

De missie en doelstelling van het samenwerkingsverband is voor alle geïnterneerde personen, die wensen te verblijven binnen de zorgregio Vlaams-Brabant/Brussel, de nodige en adequate zorg te faciliteren en een zo maximaal mogelijke re-integratie na te streven.

 

Dit met oog op een verdere uitbouw van de zorg voor de doelgroep en het creëren van samenwerkingsverbanden waarbinnen naadloze overgangen tussen partners mogelijk zijn. Deze samenwerkingsverbanden hebben als doel netwerken en zorgcircuits uit te bouwen voor de doelgroep

 

De samenwerkingsovereenkomst werd reeds ondertekend door diverse partners, waaronder de geestelijke gezondheidsnetwerken Diletti (Leuven-Tervuren), SaHVA?! (Halle-Vilvoorde-Brussel) en Hermes Plus (tweetalig netwerk Brussel) en het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant (Vlabo).


Indien uw voorziening zich wenst aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband, mag u een getekend exemplaar overmaken per e-mail of per post aan:

Mieke Goyens

netwerkcoördinator internering Volksgezondheid

hof van beroep Brussel Nederlandstalig

Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek.


Bij verdere vragen kan u ook met haar contact opnemen:

mieke.goyens@schakelteam.be

0476/ 88 15 56


Klik hier om de volledige tekst van de samenwerkingsovereenkomst te raadplegen (PDF).powered by Curiousgroup