Netwerk Kinderen & Jongeren - YUNECO GGZ-JeugdNet

YUNECO, esperanto voor jeugd, is het netwerk geestelijke gezondheids kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. Het is een samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma's de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO crisis, YUNECO care) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende partners in Vlaams-Brabant te komen.

 

Meer informatie kan u terugvinden op de nieuwe website www.yuneco.be

 

Wenst u iemand van het YUNECO-team te contacteren? Dat kan hier.

 

 

 

               Logo yuneco rainbow Extra small

 

 powered by Curiousgroup