Masterplan Internering

Het Masterplan Internering, een samenwerking tussen de FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid (Geens en De Block), werd opgemaakt in 2016. Het masterplan internering wil verder voorzien in een aangepaste zorgstructuur voor elke geïnterneerde persoon in ons land.

 

Er wordt ingezet op het creëren van “ontbrekende schakels” in het zorgcircuit voor geïnterneerde personen en dus op de realisatie van een gediversifieerd zorgaanbod afgestemd op de zorgnoden van deze populatie en dit zoveel mogelijk geografisch gespreid, in lijn met de hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg.

 

Daarom worden er nationaal 860 extra plaatsen gecreëerd voor deze doelgroep:

  • 240 plaatsen in bestaande forensische of reguliere zorginstellingen in Vlaanderen en Brussel
  • 120 bijkomende plaatsen (in principe voor langverblijf) in een nieuwbouw te Aalst
  • 500 plaatsen in twee nieuw te bouwen inrichtingen voor geïnterneerden in Wallonië:
  • een FPC in Waver met 250 plaatsen en een FPC in Paifve met 250 plaatsen. De bestaande inrichting in Paifve wordt een inrichting voor gedetineerden. Bovendien zal Les Marronniers te Doornik gereorganiseerd worden naar 120 plaatsen forensische campus en 120 plaatsen long-stay
  • een aantal kleinere uitbreidingsprojecten binnen het bestaande zorgcircuit met voldoende ondersteuning om de doorstroming naar het reguliere circuit te bevorderen, waaronder de verdere ontwikkeling van mobiele equipes internering.

In Vlaanderen worden er 210 residentiële plaatsen voorzien voor personen met een interneringsstatuut, waarbij vier soorten profielen werden geïdentificeerd die tot op heden moeilijk toegang vinden tot een gepast zorgaanbod:

  • personen met een dubbeldiagnose van een verslavings- en een psychiatrische problematiek
  • seksueel delinquenten
  • personen met een verstandelijke beperking (al dan niet met psychiatrische co-morbiditeit)
  • personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of het syndroom van Korsakov

Daarnaast is er naast de reeds bestaande crisismodules, ook een time-out module ontwikkeld. De time-out module biedt de mogelijkheid om voor een korte periode uit de verblijfs– of behandelcontext te worden gehaald omwille van een problematisch verloop. De focus van een time-out ligt op de tijdelijke onderbreking van de lopende behandeling/begeleiding. Dit met als doelstelling de behandeling alsnog verder te kunnen zetten en een heroriëntatie richting gevangenis te vermijden.

 

Klik hier voor de folders van de crisis- en time-out module (PDF bestand).

 

De in het totaal 210 plaatsen, waaronder de time-out module, zullen verdeeld worden over Vlaanderen in zowel forensische als reguliere zorginstellingen. Deze plaatsen zullen geleidelijk aan uitgerold worden in de loop van 2017 en 2018.

 

Klik hier voor een overzicht van deze plaatsen (PDF bestand).

 powered by Curiousgroup