Netwerk Internering Vlaams-Brabant - Brussel

In 2009 kwam het federaal meerjarenplan internering (Vandeurzen-Onkelinx) tot stand voor de uitbouw van een zorgcircuit voor forensisch-psychiatrische patiënten (internering).

 

Het meerjarenplan heeft als doelstelling adequate zorg aan te bieden aan geïnterneerde personen, met het oog op maximale maatschappelijke integratie. Basisgedachte is dat personen met een interneringsstatuut volwaardig toegang moeten hebben tot gepaste geestelijke gezondheidszorg. Dit alles binnen het gedachtegoed van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (op basis van artikel 107 van de ziekenhuiswet).


In 2013 werden in het kader van het meerjarenplan internering Netwerkcoördinatoren Internering aangesteld door de FOD Volksgezondheid per Hof van Beroep.

Zij werken per hof van beroep nauw samen met de in 2011-2012 door FOD Justitie aangestelde netwerkcoördinatoren internering.

De netwerkcoördinatoren brengen partners samen en bouwen samenwerkingen op, om een coherent zorgaanbod uit te bouwen voor een optimale in- en doorstroom van alle geïnterneerde personen in het zorglandschap.

 

Vervolgens werden de schakelteams internering opgericht, eveneens per hof van beroep. Hun doelstelling is om op casusniveau de doorstroom van geïnterneerden naar een gepaste zorgomkadering en maatschappelijke integratie te faciliteren.

Daarnaast werd het zorgaanbod voor geïnterneerden onder invloed van het meerjarenplan internering, en later ook het masterplan internering, aanzienlijk uitgebouwd.


Om de samenwerking tussen al deze partners en de vorming van een zorgcircuit voor deze doelgroep te faciliteren, werden een aantal overlegorganen in het leven geroepen.  De structuur van het netwerk internering van het hof van beroep Brussel Nederlandstalig is als volgt:

 

 


Voor vragen en informatie kan u terecht bij:


Mieke Goyens
Netwerkcoördinator Internering Volksgezondheid voor het hof van beroep Brussel Nederlandstalig
mieke.goyens@schakelteam.be
0476 / 88 15 56

www.schakelteam.bepowered by Curiousgroup