Over DENK

De werkgroep DENK ontstond in 2007 als een pilootproject van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (VLABO). Men wou naast de hulpverleners en de dichtbetrokkenen ook de stem van de (ex-)patiënten laten horen.

 

 

DENK is een groep ervaringsdeskundigen (ED). In het kader van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gaat het hier over personen (LUCAS, Tambuyzer et al.,2011): 

  • met een psychische kwetsbaarheid;
  • met GGZ-ervaring die een fundamentele impact heeft (gehad) op het leven;
  • die al een weg hebben afgelegd binnen de GGZ;
  • die ervaringen van lotgenoten kennen;
  • die gemotiveerd zijn om zich in te zetten in het kader van hun leerproces.

De werkgroep zet een aantal hoofddoelstellingen voorop die centraal

staan bij de maandelijkse bijeenkomsten.

 

 

Tijdens het verloop van het pilootproject kunnen er een aantal methodieken binnen de werking onderscheiden worden. Dit waren geen vooropgestelde methoden, maar zijn eerder procesmatig gegroeid over de verschillende jaren heen.    

 

 

 

 

 

 

 powered by Curiousgroup