Onze activiteiten

Binnen het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid plegen de leden overleg op het niveau van:

  • hun sector (vb. de Psychiatrische Afdelingen van de Algemene Ziekenhuizen (PAAZ), de psychiatrische ziekenhuizen, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG))
  • leeftijdsgroepen (vb. werkgroep ouderen, werkgroep kinderpsychiatrie)
  • projectstuurgroepen
  • thematisch overleg.

Voor meer info over deze overlegmomenten, klik op het linkermenu.powered by Curiousgroup