Ombuds GGZ

Het overlegplatform organiseert de externe ombudsfunctie binnen de geestelijke Gezondheidszorg in Vlaams-Brabant. Deze functie heeft als opdracht:

 

  1. vragen en klachten i.v.m. patiëntenrechten te voorkomen door de communicatie tussen de patiënt en de  beroepsbeoefenaar te bevorderen;
  2. te bemiddelen in geval van klachten met het oog op het bereiken van een oplossing;
  3. de patiënt in te lichten inzake de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een oplossing;
  4. informatie te verstrekken over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie;
  5. aanbevelingen te formuleren ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten.

 

Algemene info over de werking van de GGZ-ombudsfunctie treft u aan op www.ombudsfunctieggz.be

 powered by Curiousgroup