Schakelteam Internering

Schakelteam Internering hof van beroep Brussel Nederlandstalig

De federale overheid heeft in 2013, in opvolging van de netwerkcoördinatoren internering, middelen vrijgemaakt voor de oprichting van de schakelteams internering.


De schakelteams internering vormen per hof van beroep een schakel om op casusniveau zorgtrajecten uit te werken voor geïnterneerde personen, wanneer daarbij moeilijkheden worden ervaren. Er wordt zowel vanuit de gevangenis naar het extern zorgcircuit gewerkt als binnen het zorgcircuit zelf om de doorstroom te vergemakkelijken. Daarnaast kan er beroep gedaan worden op de schakelteams voor informatie en advies over forensische en netwerkthema’s of andere vormen van ondersteuning.


De netwerkcoördinatoren Internering hebben een coachende rol voor de medewerkers van het schakelteam.


Voor meer informatie: www.schakelteam.be

 

 

Contactgegevens medewerkers Schakelteam Internering hof van beroep Brussel Nederlandstalig:

 

Alexandra Tureluren: alexandra.tureluren@schakelteam.be, 0477/90 69 79

Freya Van Imschoot: freya.vanimschoot@schakelteam.be, 0471/12 27 16

Maryama Diallo: maryama.diallo@schakelteam.be, 0478/69 00 01

 

 

 

Folder Schakelteam Internering hof van beroep Brussel Nederlandstalig
 powered by Curiousgroup