Netwerkcoördinatie Internering

Netwerkcoördinatie Internering hof van beroep Brussel Nederlandstalig

 

 

In 2013 werden in het kader van het meerjarenplan internering Netwerkcoördinatoren Internering aangesteld door de FOD Volksgezondheid per Hof van Beroep. Zij werken per hof van beroep nauw samen met de in 2011-2012 door FOD Justitie aangestelde netwerkcoördinatoren internering.


Voor het hof van beroep Brussel werd ervoor geopteerd om zowel een netwerkcoördinator internering Volksgezondheid aan te stellen voor het Nederlandstalige deel als voor het Franstalige deel. Tot op heden werd er geen netwerkcoördinator internering vanuit Justitie aangesteld voor het hof van beroep Brussel. Voor het Nederlandstalige grondgebied volgt de netwerkcoördinator internering Justitie van het hof van beroep Antwerpen dit mee op.

 

Kerndoel is de vermaatschappelijking van de zorg en de uitbouw van geïntegreerde zorgcircuits voor geïnterneerde personen binnen het gedachtegoed van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (op basis van artikel 107 van de ziekenhuiswet).


De netwerkcoördinatoren internering Volksgezondheid nemen initiatieven met als doelstellingen: het ontwikkelen van een coherent zorgaanbod voor en een optimale in- en doorstroom van alle geïnterneerde personen in het zorglandschap. Daarnaast realiseren zij samen met coördinatoren aangesteld door FOD Justitie, een brugfunctie om de samenwerking tussen Justitie en de GGZ  te bevorderen. De netwerkcoördinator vanuit Justitie is daarbij referentiepersoon voor de justitiële actoren en de netwerkcoördinator vanuit Volksgezondheid voor voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg.


De netwerkcoördinatoren bouwen hiervoor netwerken uit en brengen partners samen, zo mogelijk verknoopt met de reeds bestaande netwerken en in nauw overleg met de erkende projecten in het kader van art. 107 voor Leuven-Tervuren, Halle-Vilvoorde en Brussel Nederlandstalig.


Om zorgcircuits uit te bouwen gebaseerd op de noden van de geïnterneerde personen is het van wezenlijk belang te weten wie deze geïnterneerden zijn en wat er reeds bestaat aan zorgvoorzieningen. De netwerkcoördinatoren hebben daartoe tevens opdracht van de Federale Overheid om een cartografie te maken van de populatie geïnterneerden en van het bestaande zorgaanbod. Op basis van en met kennis van deze gegevens kunnen initiatieven ontwikkeld worden.
 

De ontwikkeling van het netwerk en de invulling van de functie van de netwerkcoördinator internering Volksgezondheid wordt geschraagd door overleg binnen de stuurgroep internering. Vlabo als Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant ondersteunt logistiek.

 


Netwerkcoördinator Internering Volksgezondheid hof van beroep Brussel Nederlandstalig: mevr. Mieke Goyens (mieke.goyens@schakelteam.be, 0476/88 15 56).


 powered by Curiousgroup