Het mobiele behandelteam voor langdurige psychiatrische zorg aan huis (SPPiT)

 

In 2013 ging de functie 2B van het project 107 volledig van start. Dit betekent dat er vanaf nu beroeop kan worden gedaan op een Mobiel Behandelteam voor langdurige psychiatrische zorg aan huis (functie 2B).

 

Het Mobiele Team voor langdurige Psychiatrische Zorg aan Huis : Het SPPiT

 

Omdat de nieuwe 2B-functie wordt gekoppeld aan de ‘oude’ Psychiatrische Thuiszorg (Samenwerkingsinitiatief voor mensen met Psychiatrische Problemen in de Thuissituatie) werd ervoor gekozen de naam te behouden. Om toch aan te geven dat er een vernieuwde werking is, koos het netwerk voor een nieuw verfrissend en hartverwarmend logo. Meer info in de brochure.

De equipe

 

Vanaf juli 2013 is de nieuwe werking volledig van start gaan met in totaal ongeveer 15 VTE. Er is sprake van één SPPiT-werking opgedeeld in 3 subregionale behandelteams (Vilvoorde, Asse en Halle). Els Van Steenbergen is teamcoördinator voor de drie subregio's. Het gaat om een multidisciplinaire werking met een Psychiaters, Psychologe, Maatschappelijk werker, Casemanagers en Overlegorganisatoren.

 

De doelgroep zij volwassenen tussen 16 en 65 jaar:

  • met een feitelijke verblijfplaats in arrondissement Halle-Vilvoorde (met inbegrip van Tervuren),
  • wonende in de thuissituatie (met inbegrip van woon- en zorgcentra),
  • nood aan behandeling in de thuisomgeving en het is noodzakelijk dat het daar gebeurt,
  • een gekende, ernstige, langdurige en complexe psychiatrische problematiek (of het vooruitzicht op…).

Voor algemene vragen of aanmeldingen kan men terecht op het centrale aanmeldingsnummer 02/270.10.57. Aanmelden kan enkel door een hulpverlener en dit tijdens de kantooruren (9u tot 17u). Er zal meteen een telefonische screening worden afgenomen aan de hand van een aanmeldingsvragenlijst. Indien nodig wordt de aanmelding verder besproken op de wekelijkse aanmeldingsvergadering. Daarnaast zullen de casemanagers bereikbaar zijn tussen 8u en 20u.

 

Download hier de folder van het SPPiT en het mobiel crisisteam PHAROS en de organisatie van PSY MDO

 

 powered by Curiousgroup