Andere werkgebieden

 

Tender Zorgbegeleiding Vlaams-Brabant (VDAB)

 

Deze begeleiding bestaat voor een groep van werkzoekenden die allerlei problemen hebben die niets te maken hebben met de arbeidsmarkt.  Het gaat dan vooral om ernstige medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problemen, al dan niet in combinatie met sociale problemen. Met deze zorgbegeleiding wenst de VDAB enerzijds de medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek en anderzijds de sociaal-economische, sociale en/of psychosociale drempels weg te werken die een traject naar tewerkstelling of arbeidszorg in de weg staan.

Meer informatie vindt u op de website van de VDAB.

 

De ombudsdienst werkt op afspraak, Klik hier voor de contactgegevens.

 

 

Vroege Detectie en Interventie van Psychose (VDIP)

 

Dit is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap - Preventie & Gezondheid.  Het staat voor Vroege Detectie en Interventie van Psychose. Een VDIP-team helpt jonge mensen tussen 14 en 35 jaar én hun omgeving om een eerste of tweede psychose te voorkomen.

Meer informatie vindt u op de website van VDIP.

 

De ombudsdienst werkt op afspraak, Klik hier voor de contactgegevens.

 

 

Mobiele 2b-teams (art. 107)

 

In het kader van art. 107 van de ziekenhuiswet en art. 33 van het Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg alloceren meerdere psychiatrische ziekenhuizen en Centra Geestelijke Gezondheidszorg bedden en middelen ter creatie van GGZ-netwerken bestaande uit 5 functies.

 

Functie 2 includeert ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als langdurige psychische problemen. In Vlaams-Brabant zijn al meerdere teams operationeel in de schoot van het netwerk Leuven + Zorgregio Tervuren. Voor meer info: klik hier.

 

De ombudsfunctie van het Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant staat in voor de opvang en follow-up van klachten, in het kader van de wet patiëntenrechten, geformuleerd door patiënten begeleid door een hulpverlener van een 2b-team (langdurige zorg).

De ombudspersonen werken in het kader van de 2b-teams enkel op afspraak: klik hier voor de contactgegevens.
 

 

 

 

 

 powered by Curiousgroup