Nieuwsbrieven 107

 

Vanaf 2012 geeft het GGZ-netwerk een nieuwsbrief uit waarin een stand van zaken van artikel 107 en het GGZ-netwerk in de regio Halle-Vilvoorde wordt weergegeven.

 

 

Nieuwsbrief 2018

 

Nieuwsbrief 2017

 

 

Nieuwsbrief 2016

 

 

Nieuwsbrief 2015

 

 

Nieuwsbrief 2014

 

Ook in 2014 is er weer heel wat gebeurd. In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de evoluties in 2014 binnen het netwerk 107, en gaan we wat dieper in op verschillende van onze partners. Nieuw in 2014 is ook de oprichting van het psychosociaal revalidatiecentrum.

Klik hier voor de nieuwsbrief 2014!

 

September - december 2013

 

Het netwerk heeft in 2013 niet stil gezeten! In onze vorige nieuwsbrief werd al meegedeeld dat het mobiele behandelteam voor langdurige psychiatrische zorg aan huis (functie 2B) in april officieel in werking is gegaan en dit in de drie subregio’s:  Halle, Asse en Vilvoorde. De maanden nadien werd er verder gewerkt aan de opstart van het mobiele crisisteam (functie 2A) en de uitwerking van een psychosociaal revalidatiecentrum (functie 3). Hierover mee informatie  in de nieuwsbrief!

 

Juni-augustus 2013:

 

Sinds de goedkeuring van het 107-project in augustus ging het netwerk aan de slag om het mobiele behandelteam (functie 2B) klaar te stomen tegen 2013. Met deze nieuwsbrief deelt het GGZ-netwerk dan ook trots mee dat op 16 april het mobiele team voorn langdurige psychiatrische zorg aan huis officieel in werking is gegaan in de drie subregio’s: Halle, Asse en Vilvoorde. Naast de uitwerking van het team, blijft het netwerk ook actief op andere gebieden. Klik hier voor de nieuwsbrief van juni-augustus 2013

 

 

September-mei 2012:

 

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de goedkeuring van het 107-project in de regio Halle-Vilvoorde. Nadien wordt een overzicht gegeven van de verschillende overlegvormingen. Tot slot bekijken we de verdere planning voor 2012. Klik hier voor de nieuwsbrief van september 2012.

 

 

Maart-augustus 2012: 

 

In de eerste nieuwsbrief van het project 107 Halle-Vilvoorde wordt kort ingegaan op de geschiedenis van het proefproject. Nadien wordt de stand van zaken weergegeven voor wat betreft: de Stuurgroep, de Denktank en de 5 functionele overlegcomitees. Tot slot wordt de planning voor 2012 besproken. Voor het raadplegen van de nieuwsbrief van maart 2012: klik hier.

 powered by Curiousgroup