Hoe werkt de ombudsdienst?

In elke voorziening binnen de geestelijke gezondheidszorg is er een ombudsdienst. De ombudspersoon  is geen personeelslid van de voorziening en heeft dus een onafhankelijke positie. De ombudspersoon ziet er op toe dat de rechten van de patiënt worden gerespecteerd.  Voor meer informatie over patiëntenrechten klik hier.


Veel voorkomende  of structurele problemen  worden gemeld in het jaarlijkse rapport van de voorziening en eventueel worden voorstellen tot verbetering geformuleerd.  Dit rapport wordt jaarlijks overgemaakt aan de federale commissie ‘Rechten van de patiënt’.

Functie:

 • antwoorden geven op allerlei vragen o.a. over patiëntenrechten;
 • behandeling van uw klachten, die serieus worden genomen en waarvoor samen met u de best mogelijke oplossing wordt gezocht;
 • het gesprek en de verstrekte gegevens blijven volledig vertrouwelijk en anoniem;
 • er worden nooit verdere stappen ondernomen zonder uw toestemming;
 • preventieve acties ondernemen om klachten en problemen te voorkomen.


Concreet:

 • In sommige (meestal grote) voorzieningen heeft de ombudsdienst een permanentie.  Een afspraak maken is niet nodig.  U kan langsgaan tijdens de permanentie-uren.  Voor meer informatie hierover binnen Vlaams-Brabant klik hier.
 • Op verschillende plaatsen zijn er brievenbussen waarin u uw vragen, klachten, opmerkingen, enz... kan posten.  Noteer telkens uw gegevens en hoe u te bereiken bent. 
  De ombudsdienst zal u contacteren en indien nodig een afspraak maken;
 • Is er geen permanentie of brievenbus dan kan u de ombudsdienst telefonisch of per mail bereiken.  Voor contactgegevens van de ombudspersonen binnen Vlaams-Brabant klik hier.
 • Elke tussenkomst is gratis.
   
   powered by Curiousgroup