Suïcidepreventie (VLASP)

Doelstelling: Het Vlaams Actieplan voor SuïcidePreventie (VLASP) concretiseren op lokaal vlak.

 

Behelst o.a.:

 • Voorbereiden en opvolgen van het beleidsplan, de begroting en rapportering naar de overheid.
 • Voorbereiden en opvolgen van de financiën en meer specifiek op het vlak van de resultaatsgedreven financiering deze besteding voorbereiden en opvolgen. Afspraken maken over de besteding van de eigen middelen.
 • De regiefunctie opnemen met betrekking tot de locale implementatie van het Vlaams actieplan Suïcidepreventie en dit op het niveau van Vlaams-Brabant.
 •  De Vlaamse overheid adviseren en op vraag participeren aan overleg dat door de overheid wordt ingericht.
 • Advies verlenen bij projectaanvragen van lokale besturen rond het thema suïcidepreventie.

Voor zover de middelen dit toelaten worden de volgende opdrachten concreet gerealiseerd in de periode van 1 december 2007 tot 30 november 2010:

 • Informatieverstrekking, inventarisatie van zwakke plekken met betrekking tot de strategie: het uitlokken van suïcide vermijden en het nemen van de nodige acties.
 • Inventariseren van activiteiten in de regio die het actieplan ondersteunen en doorgeven aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van de publiekscampagne.
 • Werken aan een geestelijk gezondheidsbeleid in de scholen van de regio d.m.v. het organiseren van vorming voor leerkrachten, leerlingbegeleiders en ouders en het opstellen van draaiboeken. Promotie van “Te Gek!?”.
 • Netwerking en promotie m.b.t. de website ‘Fit in je hoofd’.
 • Netwerking en ondersteuning van de implementatie van het project opvang suïcidepogers op spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen in de regio.
 • Deskundigheidsbevordering en netwerking van professionelen, bij voorkeur van professioneel heterogene groepen (jongerenhulpverleners en volwassenen) en in het bijzonder voor intermediairen die actief zijn in de ouderenzorg.

Uitvoering: Stuurgroep VLASP= CGG PassAnt, CGG Ahasverus, CGG Vlaams-Brabant Oost, Centrum LOGO, Vlabo vzw, Werkgroep Verder en de provincie Vlaams-Brabant.


Contactpersoon Vlaams-Brabant: Astrid Alders (CGG PassAnt Halle)

 

Subsidiekanaal: Provincie Vlaams-Brabant

 

Presentatie Preventiopowered by Curiousgroup