Kennismakingsmoment supportteam GGZ: ‘vermaatschappelijking van zorg in de praktijk’

Datum 27-06-2019
Startuur 16:00
Einduur 18:00
Plaats Leuven
Nader te bepalen

Vcalendar Vcard

Graag laten wij u weten dat het Supportteam GGZ start vanuit een nieuwe locatie in de Mechelsestraat 103 te Leuven.
 

Het supportteam GGZ is een initiatief van de Alexianen Zorggroep Tienen. Het team stelt GGZ- expertise ter beschikking van huisartsen en andere zorgpartners, specifiek voor vragen over de inschatting van psychische problemen. Het gaat om een aanbod dat versterkend werkt voor de eerste lijn, waarbij hulpverleners op korte termijn, flexibel en tijdelijk, ondersteund kunnen worden voor hun begeleidingsaanbod.


Concreet levert het supportteam een aanbod naar diagnostiek(1), begeleiding(2) en vorming(3).

 

1. Het kan gaan om een screening waarmee we een zicht willen krijgen op de psychische moeilijkheden van een cliënt en diens klachtensamenhang. We proberen een antwoord te formuleren op de vraag ‘Wat is hier aan de hand? En wat dient er verder te gebeuren?’. De screening ondersteunt bij de uitwerking van een verder zorgplan waarna cliënten correct en met zorg doorverwezen kunnen worden. Daarnaast kan er op vraag ook een uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan worden naar persoonlijkheidsproblematieken, ontwikkelingsstoornissen... De diagnostiek gebeurt in alle gevallen zo laagdrempelig mogelijk, op maat van de noden van cliënt en verwijzer én via de principes van Stepped Care, ‘niet meer dan nodig’.

 

2. kortdurende begeleiding kan worden opgestart ter oriëntering of motivering naar een aanbod in de brede regio. Het komt ook voor dat er een overbruggingstraject opgestart wordt bij tijdelijke onbeschikbaarheid van een bestaand zorgaanbod (wachtlijsten, ziekte...).

 

3. tot slot is ook advies, intervisie en vorming een belangrijk aanbod ter ondersteuning van de eerste- en tweedelijnsdiensten. Een thematisch aanbod op maat kan uitgewerkt worden voor vragende teams in de (G)GZ.

 

Aanmelding bij het Supportteam gebeurt via een eerste- of tweedelijnsprofessional of de cliënt en/of zijn omgeving, per mail of telefonisch bij de coördinator, Daisy Menten (0477/ 78 09 88).

 

Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met de medewerkers en de werking van ons supportteam, op donderdag 27 juni, tussen 16.00 en 18.00 uur in de lokalen van de polikliniek in de Mechelsestraat 103, te 3000 Leuven.


Mogen wij u, omwille van organisatorische redenen, vragen om uw aanwezigheid te bevestigen tegen 17 juni, via azt.communicatie@fracarita.org?


Documenten


powered by Curiousgroup